เดินใกล้

Interpark | 75 m

5.8

ทรงพิเชษฐ์ | 100 m

5.2

TU Dome | 75 m

5.2

Citypark | 130 m

5.6

U-Plus | 220 m

6

Banyantree | 230 m

4.6

Sunta | 280 m

6.2

U-House | 280 m

5.8

Tudio1 | 300 m

6.8

Tudio2 | 300 m

7.1

Sky View | 300 m

5.9

Twin Town | 300 m

5.4

หน้าม.ธ. แมนชั่น | 300 m

4.8

The Charn | 300 m

6.1

Fenix | 300 m

4.5

Hiso Place | 300 m

5.7

Vanarin | 350 m

6.9

ปิยะมน แมนชั่น | 350 m

5.1