หอหญิง

หอพัก หญิง มธ

Sunta

6.2

Haus Private Residences

6.1

U-Plus

6

Sky View

5.9

Inter Park

5.8

City Park

5.6

ทรงพิเชษฐ์

5.2