ประหยัด

หอพัก มธ ราคาถูก

Golf View | เริ่มต้น 2,900 บาท

4.1

TU DOME | 3,000 บาท

5.2

Sunta | 4,500 บาท

6.2

The Charn | 4,900 บาท

6.1

Plearn | เริ่มต้น 5,000 บาท

5.9

Twin Town | 5,300 บาท

5.4

Loft Loft | เริ่มต้น 5,500 บาท

6.4

Hiso Place | 5,500 บาท

5.7

Fenix | เริ่มต้น 5,500 บาท

4.5

Place of Eight | เริ่มต้น 5,900 บาท

6.4

U-Square | เริ่มต้น 6,000 บาท

6.5

Brownie | เริ่มต้น 6,000 บาท

6.3